จารึกการสูญเสียน้ำหนักตลก

ข่าวช่อง 8 เข้ารับโล่ "หลักศิลาจารึกพ่อขุนรามคำแหงมหาราชทองคำ " การลดน้ำหนักใน 3-7 กก.

ลดน้ำหนัก uprazh