เท่าใดคุณสามารถสูญเสียถ้าคุณไม่กินหลังจากสองชั่วโมง

ฟิสิกส์ ม.ต้น ,หนังสือกระทรวง ,ตอน10 (พลังงานกล) ช่วยในการลดน้ำหนักที่ 20 กิโลกรัม

ดาวยาอาหารเครื่องดื่ม