ทั้งในบ้านเพื่อเอาไขมันบนผ้ากันเปื้อนท้อง

นิทานผ้ากันเปื้อน เรื่อง ราชสีห์กับหนู ภาพถ่ายของคนที่สูญเสียน้ำหนัก 50 กก. ก่อนและหลัง

ศูนย์ลดน้ำหนัก Lipetsk